Menu

6 výhod vzdelávania STEM – poznáte ich?

V predchádzajúcom článku ste sa mohli dočítať, o čom je program STEM a aké sú jeho základné charakteristiky. V aktuálnom článku sa dočítate, aké všetky výhody aplikovanie tohto programu do vzdelávania prináša.

Prečo je STEM dôležité?

Globálne hospodárstvo a ekonomika sa mení. Súčasné pracovné pozície zanikajú v dôsledku automatizácie a zároveň sa v dôsledku technologického pokroku objavujú nové a nové miesta. Neustály pokrok v technológiách ovplyvňuje a mení spôsob, akým sa žiaci v školách učia. Zručnosti nadobudnuté výučbou STEM žiaci využívajú v škole i mimo nej. Zaujímavosťou je, že dopyt zamestnávateľov po kvalifikovaných pracovníkoch a zručnostiach STEM  je rastúci a v budúcnosti sa bude naďalej zvyšovať. V súčasnosti asi 75% pracovných miest v najrýchlejšie rastúcich odvetviach vyžaduje pracovníkov so zručnosťami STEM. Hlavnou výhodou programu STEM teda je, že sú jeho absolventi schopní disponovať schopnosťami a zručnosťami, ktorými sa môžu prispôsobiť súčasnému rýchlo meniacemu sa svetu.

Aké sú výhody STEM?

  1. Podporuje vynaliezavosť a kreativitu. – Vďaka STEM vzdelávaniu žiaci čoraz viac zapájajú do štúdia svoju kreativitu a vynaliezavosť. Práve to následne vedie k novým myšlienkam, nápadom či inováciám. By tvorivosti by nebolo možné takmer nič – žiadne smartfóny, žiadna umelá inteligencia, digitálne vzdelávanie a pod. Tieto inovácie a technológie boli vytvorené ľuďmi, ktorí sú si vedomí toho, že ideu ľudská myseľ vyprodukuje, človek ju vie aj zrealizovať.
  2. Buduje a zvyšuje odolnosť. – Vzdelávanie STEM prebieha v bezpečnom prostredí, v ktorom sa študenti učia, že robenie chýb a omylov je ľudské a tiež nevyhnutné. V tomto programe sa zdôrazňuje robenie chýb a hodnota neúspechu ako súčasť vzdelávania. To znamená, že sa žiaci naučia, že mýliť sa je ľudské a tým pádom neúspech, ktorý sa pred nich postaví, nezníži ich sebavedomie. Naopak, vďaka podobným zážitkom budú žiaci sebavedomejší a odolnejší, lebo budú vedieť, ako podobnú situáciu v budúcnosti riešiť, dokonca jej možno predísť. Koniec koncov – zlyhanie je súčasťou procesu, ktorý nakoniec vedie k úspechu.
  3. Podporuje tímovú prácu. – STEM vzdelávanie sa môže aplikovať do výučby žiakov rôznych úrovní schopností. To znamená, že žiaci si môžu na základe vlastných schopností a poznania schopností spolužiakov vytvárať tímy, v ktorých budú pracovať. Ich práca tak bude efektívnejšia. Konečným výsledkom budú študenti, ktorí chápu, ako spolupracovať s ostatnými a prosperovať v tímovo orientovanom prostredí. Zároveň, spoluprácou sa žiaci učia aj ako komunikovať a predávať si medzi sebou informácie. Ak sa to naučia počas štúdia, budú to vedieť preniesť a použiť aj v každodennej medziľudskej interakcii.
  4. Podporuje uplatňovanie vedomostí. – Asi najväčším STEM benefitom je aplikovanie získaných poznatkov do praxe a reálneho sveta. Práve tento fakt motivuje žiakov, aby sa učili zručnostiam, pretože vedia, že ich môžu okamžite aplikovať a výsledky ich práce budú viditeľné hneď. No a v prípade, že budú stáť pred voľbou svojho budúceho povolania, budú sebavedomí a odvážni kvôli faktu, že majú osvojené dôležité zručnosti a schopnosti. V tomto prípade teda hovoríme aj o schopnosti prepájať nadobudnuté informácie a využívať ich tým správnym spôsobom.
  5. Podporuje technický rozvoj a využitie. – Štúdium STEM učí žiakov digitálnej gramotnosti a sile technológií či inovácií. Keď sa žiaci stretnú s novými technológiami, budú pripravení ich použiť namiesto strachu a obáv, ktoré v nich môžu vyvolať. To im poskytuje veľkú výhodu vo svete, ktorý je čoraz viac orientovaný na využívanie moderných technológií.
  6. Učí riešiť problémy. – Schopnosť riešiť problémy pomocou kritického myslenia je kľúčovou zručnosťou, ktorú sa žiaci musia naučiť v mladom veku. Skúsenosti zo STEM ich vedú k tomu, aby nachádzali problémy, nachádzali ich riešenia a naučili sa ich nezávisle používať. Zároveň sa u žiakov buduje iniciatíva, ktorá ide ruka v ruke s nezávislosťou.

Zdroje:


Ucelený koncept kreatívneho vzdelávania zameraný na STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) s kockami LEGO® metodikou Brick by Brick a programovaním KOD-A v 3 MODULOCH. 

Doprajte deťom lepšiu budúcnosť, otvorte im dvere v oblasti
VEDY a TECHNIKY!

Chcem vedieť viac


Autor

Moje meno je Mgr. Dominika Neprašová a som absolventkou Katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vyštudovaná psychologička mám k psychológií blízko v každom smere, v ktorom pôsobím. V práci s deťmi a klientmi ENJOY creativity svoju psychológiu používam pri komunikácií a porozumení, tiež pri vzdelávaní a motivácií detí, aby sa naučili počas našich programov a aktivít veľa nových vecí. Zároveň sa snažím psychologické vzdelanie pretaviť tiež do článkov, kde sa snažím čitateľom priblížiť niektoré psychologické aspekty ľudskou rečou. Psychologické články píšem aj pre web Eduworld.sk, ktorý je zacielený na rodičov a učiteľov. No a v poslednom rade to,čo som sa naučila o ľuďoch, ich správaní a ďalších aspektov používam v tanečnej umeleckej skupine Čarovné Ostrohy, kde pôsobím už 6 rok ako profesionálny tanečník. Keby som to teda mala zhrnúť – myslím si, že psychológia a jej aspekty sú všade okolo nás. A práve touto filozofiou sa snažím riadiť, nielen pri svojej práci.