Menu

Bezpečnosť na prvom mieste :)

V poslednej dobe sú pojmy zdravie a bezpečnosť skloňované takmer neustále. Je to samozrejme ovplyvnené špecifickou situáciou, ktorá sa dotýka nás všetkých a my sa jej musíme prispôsobiť. Nachádzame sa v období, kedy musíme čeliť novým výzvam. Azda prvou z nich bolo prejsť v rámci niektorých kurzov na ONLINE verziu. Úspešne sa to podarilo v programoch Malý konštruktér a Mladý programátor. Sme veľmi radi, že počas najhoršej situácie sme mohli zostať s týmito deťmi aj vďaka ich ústretovým rodičom v kontakte.
Následne hneď ako to bolo v rámci hygienických a proti-pandemických podmienok možné, sme prešli na prezenčnú formu našich kurzov. No situáciu sme ani vtedy nebrali na ľahkú váhu a snažili sme sa postúpiť všetky kroky pre zabezpečenie zdravého a bezpečného prostredia pre naše deti a to v dvoch dôležitých rovinách.
 
V prvom rade sa dali všetky lektorky zaočkovať na prvú výzvu, aby tak chránili naše deti, svoje rodiny a samozrejme aj seba samých. Uvedomujeme si aj my, ako celé združenie ENJOY creativity, že každý z nás je zodpovedný, nie len za seba samých, ale aj za celú spoločnosť, ktorou sme súčasťou a je našou morálnou povinnosťou byť vnímavý, súčinný a proaktívny.
 
Druhá rovina tvorí zameranie sa na čistotu priestorov ENJOY creativity a to do najmenších detailov, aby sa naše centrum skutočne stalo bezpečným pre všetkých a aby sme mohli dopriať deťom vzdelanie hravou formou či už pre najmenších Brikáčikov v adaptačnom programe či škôlkarov a školákov v oblasti prírodných vied s kockami LEGO či inžinieringu, robotike a programovaní. Preto sme sa rozhliadli po najmodernejších technológiách, ktoré by nám boli nápomocné.
 
Rozhodli sme sa pre najnovšiu technológiu ActivePure(R), ktorá bola vyvinutá v NASA a využívaná na čistenie vzduchu na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Ide o špeciálnu metódu čistenia prostredia, ktorá neutralizuje a likviduje okolité vírusy, baktérie, iné patogény a alergény v účinnosti zachytávania 99,97 % častíc o veľkosti 0,1 mikrónu. Veľkou výhodou je tiež, že zachytáva tieto častice nielen zo vzduchu, ale aj z okolitých povrchov.
Nakoľko je bolo zakúpenie daného prístroja v súčasnej finančnej situácii náročné, požiadali sme o dotáciu Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám ju schválil. Vďaka nim sme na jeseň vedeli zakúpiť prístroj, ktorý sme interne nazvali „Howard“ a tiež doplnili potrebné pomôcky na plynulé pokračovanie v kurzoch.
 
Sme veľmi radi, že aj v súčasných podmienkach môžeme Vašim – našim deťom ponúkať čo najväčšiu kvalitu nie len v oblasti STEM programov, ale aj čistého vzduchu, bezpečného prostredia a zdravých lektoriek, ktoré svoju prácu robia srdcom 🙂