Menu

Náš príbeh

Kreatívne vzdelávanie detí je našou vášňou a poslaním. Už dlhšie pociťujeme skrz naše programy a kurzy, že má zmysel učiť inak, že deti bažia po nových vedomostiach, pokiaľ majú stimulujúce prostredie, motivujúceho lektora a samotné vzdelávanie je pre nich dobrodružstvom.Kreatívne vzdelávanie detí je našou vášňou a poslaním. Už dlhšie pociťujeme skrz naše programy a kurzy, že má zmysel učiť inak, že deti bažia po nových vedomostiach, pokiaľ majú stimulujúce prostredie, motivujúceho lektora a samotné vzdelávanie je pre nich dobrodružstvom.