Menu

Predškoláčik

Chystá sa Váš predškolák do prvej triedy a Vy si nie ste istý, či to zvládne? Alebo by ste Vášmu predškolákovi radi uľahčili prechod do prvého ročníka a podporili jeho zručnosti?

Ste na správnej adrese, čítajte ďalej 🙂

Program PREDŠKOLÁČIK pozostáva z 12-tich 3-hodinových workshopov, na ktorých si deti prejdú najdôležitejšími oblasťami poznania a tréningom zručností, ktoré by mal každý prvák ovládať. 

Každý workshop má svoju tému, ku ktorej sa viažu hravé aktivity ponímajúce základné oblasti schopností:

Aké metodiky využívame? 

  1. Hejného metóda – predmatematická výchova a predstavy
  2. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina – predčitateľské zručnosti
  3. Vzdelávacie konštrukčné úlohy podľa manuálov s kockami LEGO 
  4. Animoterapeutické aktivity (psík Maxík, agamy, škrečok, králiky a papagáje)
  5. Tvorivá dramatika – komunikačné a sociálne zručnosti

Aké sú výhody programu PREDŠKOLÁČIK?

  • Malá skupina detí (max 6).
  • V deťoch podporujeme ich sebadôveru a samostatnosť.
  • Deti vedú špecializované lektorky, školené na dané metodiky a prácu s deťmi
  • Súčasťou programu je ovocie a pitný režim.
  • Naše centrum je vhodne vybavené, bezpečné a príjemné.

Ako je program organizovaný?

Čas výučby: 9:00 – 12:00

Miesto: Centrum kreatívneho vzdelávania ENJOY creativity
Matičná 2, Ivanka pri Dunaji

Termíny: soboty – 18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 22.4., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6.,   10.6., 17.6., 24.6. 

Aká je cena programu PREDŠKOLÁČIK?

Členský poplatok za celý kurz: 295€ (možnosť platby na dve splátky)

V cene sú zahrnuté všetky služby, potrebný výučbový a tvorivý materiál, kocky LEGO® a kompletný program, pitný režim a ovocie bez ďalších doplatkov.

PRIHLÁSTE SVOJE DIEŤA